EA-4-15 G-2015 Accreditation For Non-Destructive Testing

26.8.2015

EA:n (European co-operation for Accreditation) ohjaava opas ainetta rikkomatonta testausta (NDT) tekeville toimijoille on päivitetty. Edellinen versio oli vuodelta 2003.

NDT -organisaatioiden on mahdollista akkreditoitua joko testauslaboratoriona (SFS-EN ISO/IEC 17025:2005) tai tarkastuslaitoksena (SFS-E ISO/IEC 17020:2012). Oppaassa on otettu huomioon molemmat akkreditointivaatimuksina käytettävät standardit.

Oppaan sisältöä on päivitetty ja tarkennettu ottamaan huomioon edellä mainittujen standardien vaatimukset. Opas on pitkälti sisällöltään samankaltainen kuin aiempi versio. Muutama asiakohta on kuitenkin tarkennettu. Ensimmäinen liittyy oleellisten testauksessa tai tarkastuksessa käytettävien mittavälineiden kalibrointien jäljitettävyyteen. Oppaassa viitataan ILAC:n jäljitettävyyspolitiikkaan (ILAC P10), joka on vaatimusasiakirja. ILAC P10:ssä organisaation ulkopuolelta hankittavien kalibrointien jäljitettävyydeltä edellytetään ensisijaisesti kansallisen mittanormaalilaboratorion tai akkreditoidun kalibrointilaboratorion tekemiä kalibrointeja.

Toinen asiakohta on mittausten epävarmuuksien määrittäminen. Oppaassa lähtökohtaisesti edellytetään mittausepävarmuuden määrittämistä kvantitatiivisille mittauksille, esimerkiksi paksuusmittauksille. Kvalitatiivisten ja semikvantitatiivisten mittausten osalta edellytetään mittausepävarmuuskomponenttien tunnistamista ja niiden huomioimista.

Opas on julkaistu 21. toukokuuta 2015 ja se löytyy tästä linkistä. Oppaan siirtymäaika on yksi vuosi.

Muita EA:n oppaita löytyy täältä.
 

Lisätietoja: Risto Suominen, risto.suominen (a) finas.fi